Card giao tiếp 16 cổng tổng đài IP asterisk khe cắm PCIe

Card giao tiếp 16 cổng tổng đài IP asterisk khe cắm PCIe
Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
Card giao tiếp 16 cổng tổng đài IP asterisk khe cắm PCIe
Card AXE1600P - Giao tiếp 16 cổng, dùng giao tiếp 16 đường vào bưu điện hoặc máy lẻ qua chuẩ..
0 vnđ
Trước thuế: 0 vnđ